Έχοντας ως βασικές κινητήριες αρχές την ικανοποίηση του πελάτη, την αξιοπιστία και την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η εταιρίας μας κατέχει κυρίαρχη θέση στην κατασκευή και εμπορία εξοπλισμού των παραπάνω κλάδων.

Το εύρος δραστηριοτήτων τ περιλαμβάνει:

  • Εναέρια συστήματα διακίνησης κρέατος
  • Σταθερές τσιγκέλες για θαλάμους και τσιγκέλια
  • Ανοξείδωτες κατασκευές
  • Υγειονομικός εξοπλισμός βιομηχανίας τροφίμων
  • Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων
  • Ράφια αποθήκευσης
  • Γενικός εξοπλισμός βιομηχανίας τροφίμων

Επιπρόσθετα η εταιρία μας αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα οίκους του εξωτερικού, τα προϊόντα των οποίων καλύπτουν τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς. Αρχές των οίκων που αντιπροσωπεύουμε αποτελούν η εξειδικευμένη γνώση και η συνεχή ανανέωση σε θέματα τεχνολογίας και τεχνογνωσίας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ